HARKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2018-2021 (eelnõu)

Harku Lasteaia arengukava koostamine 2018-2021 on teostamisel. Tähtajalist vastuvõtmist on pikendanud 2017. mais Harku Vallavalitsuse poolt alustatud arengukavade koostamise uus lähenemine (arengupeegel e-keskkonnas), mis  on osutunud aeganõudvamaks esialgu eeldatule.

 

Harku Lasteaia arengukava 2015-2017