Lapse Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord reguleerib lasteasutustesse laste vastuvõtu taotlemist, vastuvõttu ja sealt väljaarvamist.

 

Vallavalitsuse määrusega nr 11 "Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord" saab terviktekstina tutvuda allpool.

Lapse Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord

 

Kohtade taotlemine lasteaeda

Kohti lasteasutusse jagab vallavalitsus Harku valla veebilehelt leitav haridusasutuste haldussüsteemi ARNO kaudu.

Harku valla lasteasutuses on õigus saada kohta lapsel:

 • kes on pooleteist (enne 1. oktoobrit) kuni seitsme aastane (pärast 1. oktoobrit);
 • kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Harku vallas ning ühtib vähemalt ühe vanema elukohaga.

Kohajagamise prioriteedid:

 • lapse vanus;
 • lapse elukoha lähedus lasteasutusele;
 • ühe pere laste käimine samas lasteasutuses.

Taotlemine

 

 • taotluste esitamine- 1. veebruarist kuni 1. märtsini järgmiseks õppeaastaks (algus 01. september);
 • Vallavalitsus esitab lapsevanematele ARNO  kaudu kohapakkumised:
  1. märts-15. aprill tehakse kohapakkumised kolmeaastastele;
  25. aprill-15. mai saavad pakkumised vanemad ja nooremad kui kolmeaastased lapsed;
 • lapsevanem loetakse pakkumise kohast loobunuks, kui ta 10 kalendripäeva jooksul pakkumisele ei vasta. Koha pakkumise vastuvõtmine või sellest loobumine toimub ARNO  e-keskkonnas;
 • lapsevanem ja lasteasutuse direktor sõlmivad koha kasutamise lepingu. Direktor määrab lepingu sõlmimiseks aja;
 • lapse ja seadusliku esindaja andmeid saab registreerida ARNO  kaudu aastaringselt.

 

Abi ja lisainfo vallamajast

Taotluste esitamise ning lasteaiakohtade jagamise kohta saab lisainfot alusharidusspetsialistilt Piret Kloorenilt e-posti aadressil piret.klooren@harku.ee või telefonil 606 3805