Planeeritud õppe- ja kasvatustööga alustatakse 15. septembril. 

Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus

 

Muusika- ja liikumistegevuse ning  loodusõppe ajaline plaan 

 

Muukeelsetele lastele eesti keele tegevuskava 

Muukeelsetele lastele toimub eesti keele õppimiseks lisategevus interaktiivse tahvli ruumis esmaspäeviti kell 15.15 - 16.15