Rühma telefon: 5553 3976

Lastega tegutsevad õpetajad Malle ja Ludmilla ning õpetaja abi Heda 

e-mail: mommid@harkulasteaed.ee ____________________________________________________________________________________________________________________________

TEATED

____________________________________________________________________________________________________________________________