Kohatasu

17.01.23

Lasteaia kohatasu 2023

2023. aastal tõusis alampalgamäär, mis tähendab meie vallas ka lapsevanema kohtasumäära muutust. 2023. aastast on alampalgamääraks 725 eurot.

Seoses miinimumpalga tõusuga muutub lapsevanema kaetava osa määr koolieelses lasteasutuses alates 1. jaanuar 2023:

- kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht 31. detsembri seisuga ei ole Harku vald - kohatasu 20% alammäärast (2023. aastal 145 €);

- kui ühe vanema elukoht on 31. detsembri seisuga Harku vald - kohatasu 15% alammäärast (2023. aastal 108,75 € kuus);

- kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht on 31. detsembri seisuga Harku vald – kohatasu 10% alammäärast (2023. aastal 72,5 €).

Kohatasust vabastatakse paljulapselised pered (kolm või enam 0-16 a last, 19a õppimise korral) ning mõlema vanema või üksikvanema elukoht on 31. detsembri seisuga Harku vald.

Harku valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord on leitav Harku vallavalitsuse kodulehel: https://www.harku.ee/lasteaiakoha-taotlemine

 

 

Abi ja lisainfo vallamajast

Taotluste esitamise ning lasteaiakohtade jagamise kohta lisainfo saamiseks pöörduda  valla alusharidusspetsialist Piret Luik poole (Piret.Luik@harku.ee või 606 3805)