Kohatasu

18.01.22

Lasteaia kohatasu 2022

2022. aastal tõusis alampalgamäär, mis tähendab meie vallas ka lapsevanema kohtasumäära muutust. 2022. aastast on alampalgamääraks 654 eurot.

Lasteaia kohatasu määrad

  • kui kummagi vanema või üksikvanema elukoht 31. detsembri 2021 aasta seisuga ei olnud Harku vald, siis on kohatasu 20% alammäärast
  • (2022. aastal 130,8 €);
  • kui ühe vanema elukoht oli 31. detsembri 2021 aasta seisuga Harku vald, siis on kohatasu 15% alammäärast (2022. aastal 98,1 € kuus);
  • kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht oli 31. detsembri 2021 aasta seisuga Harku vald, siis on kohatasu 10% alammäärast (2022. aastal 65,4 €).

 

Alus: Harku valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord

Laste Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtt ja sealt väljaarvamise kord

 

Abi ja lisainfo vallamajast

 

Taotluste esitamise ning lasteaiakohtade jagamise kohta saab lisainfot valla   alusharidusspetsialistilt Piret Kloorenilt e-posti aadressil piret.klooren@harku.ee või telefonil 606 3805.