« Tagasi

Infoks

Viiruse leviku takistamine ja riskide maandamine COVID-19 ohu korral Harku Lasteaias.

1. Kõik töötajad kannavad maske.

2. Asutus tagab töötajate vaktsineerimise. Harku Lasteaias on kõik töötajad kahe

    vaktsiiniga ja 30% töötajatest kolme vaktsiiniga vaktsineeritud.

3. Tegevustes lähtutakse hajutamise ja nn mullides tegutsemise põhimõttest ning

     ühisüritusi siseruumides ei korraldata.

4. Haiged töötajad ja lapsed jäävad koju. Haigusnähtude kahtluse korral testitakse

    töötajaid kohapeal.

5. Asutus jälgib ja selgitab lastevanematele ja töötajatele lihtsustatud karantiini

    põhimõtete täitmist. HTM- i ja Terviseameti info seoses COVID- 19- ga     

    edastatakse töötajate e- mailidele ja lastevanematele rühmade e-listidesse.

6. Asutus tagab ventilatsiooninõuete täitmise hoones.

7. Peseme käsi ja desinfitseerime pindasid.