13.02.17

  Lapse Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord reguleerib lasteasutustesse laste vastuvõtu taotlemist, vastuvõttu ja sealt väljaarvamist.

 

Vallavalitsuse määrusega nr 11 "Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord" saab terviktekstina tutvuda allpool.

Lapse Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord


Lasteaia järjekorra küsimustes palume pöörduda haridus- ja kultuuriosakonna haridusspetsialist Markus Metsaru poole telefonil 5551 0516 või e-posti teel: markus.metsaru@harku.ee.

 

Lasteaiakoha taotlemine keskkonnas HALDO 1. veebruar - 1. märts 2017

Lasteaia kohakasutuslepingute sõlmimise tähtaeg 15. juuni 2017

Rühmade komplekteerimise tähtaeg 20. juuni 2017

Lasteaeda registreemiseks tuleb esitada avaldus Harku Vallavalitsusele, avalduse vorm on saadaval allpool ja vallavalitsuse infolauas.