« Tagasi

HTMi soovitused ja töökorraldus Harku Lasteaias

Riigi eesmärk on tagada riigi kestlik toimine. Seetõttu on meie huvi hoida lasteaiad ja -hoiud  võimalikult kaua toimimas.

1. Vältimaks nakkus edasikandumist peavad lasteaiad arvestama oma töö korraldamisel järgmiste piirangutega:
1) Mistahes haigusnähtudega isikut ei lubata hoonesse!
2) Lasteaias ei osutata huvihariduse teenust!
3) Lastevanemate ja võõraste sisenemine lasteaia hoonesse ei ole aktsepteeritud! Laste üleandmine korraldatakse väljaspool hoonet.

Harku Lasteaias on avatud üks valverühm (7.00 - 18.30). Laste vastuvõtmine ja üleandmine toimub Tibu rühma terrassil. Rühma uks on suletud. Rühma telefon on 5553 4312


4) Hoones viibivate isikute kontaktide hulk hoitakse võimalikult madal.
5) Rühmade vahel ei toimu liikumist ja kontakte. Lasteaias olevad spordiruumid, saalid  jms ei ole ühiskasutuses.
6) Lasteaia hoones korraldatakse kõigi hoones viibijate haigusnähtude seire ja ennetusmeetmete (nt käte pesemine, desovahendid jms) rakendamine.