Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus

 

Muusika- ja liikumistegevuse ning  loodusõppe ajaline plaan (kehtib kuni 31.12.2020)

 

Muukeelsetele lastele eesti keele tegevuskava 

Muukeelsetele lastele toimub eesti keele õppimiseks lisategevus interaktiivse tahvli ruumis esmaspäeviti kell 15.15 - 17.00