Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus

 

Muusika- ja liikumistegevuse ning  loodusõppe ajaline plaan

 

Muukeelsetele lastele toimub eesti keele õppimiseks lisategevus interaktiivse tahvli ruumis teisipäeviti kell 15.15 - 16.00

 

Muukeelsetele lastele eesti keele tegevuskava