Kohatasu

17.01.20

Lasteaia kohatasu määrad

 • esmakordselt lasteaeda tuleva lapse vanem tasub ettemaksuna 116.80 eurot, see on 20 % vabariigis kehtivast alampalga määrast (Harku valla kooleelsete lasteasutuste muude kulude vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord § 2 lg 1);
 • kui kummagi vanema või üksikvanema elukoht 31. detsembri 2019 aasta seisuga ei olnud Harku vald, siis on kohatasu 20% alammäärast (2020. aastal 116,8 €);
 • kui ühe vanema elukoht oli 31. detsembri 2019 aasta seisuga Harku vald, siis onkohatasu 15% alammäärast (2020. aastal 87,6 € kuus);
 • kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht oli 31. detsembri 2019 aaasta seisuga Harku vald, siis on kohatasu 10% alammäärast (2020. aastal 58,4 €).

Kohatasust vabastamine

Tingimused:

 • vanem, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht asub Harku vallas;
 • kelle lapse rahvastikuregistrijärgne elukoht asub Harku vallas;
 • vanem esitab Harku Vallavalitsusele vormikohase taotluse.

Vanema poolt kaetava osa tasumisest vabastatakse:

 • paljulapseline pere (kolm või enam 0-16 aastast last, 19 aastast õppimise korral), kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht oli 31. detsembri 2018 a. seisuga Harku vald;
 • pere, kui ta on toimetulekutoetuse saaja;
 • pere, kelle eeskostel või hooldamisel on laps;
 • pere, kelle ühe kuu tulu pereliikme kohta kuue viimase kuu jooksul jääb alla Harku Vallavolikogu määrus nr 11 lisas kehtestatud toimetuleku piiri.
 •  

Alus: Harku valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord

Laste Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtt ja sealt väljaarvamise kord

 

Abi ja lisainfo vallamajast

 

Taotluste esitamise ning lasteaiakohtade jagamise kohta saab lisainfot valla haridus- ja kultuuriosakonna juhatajalt Kristi Villandilt e-posti aadressil Kristi.Villand@harku.ee, telefonil 606 3800 või  haridusspetsialistilt Reelika Lõhmuselt e-posti aadressil Reelika.Lohmus@harku.ee või telefonil 606 3805.