Kohatasu

18.06.19

Lasteaia kohatasu määrad

 • esmakordselt lasteaeda tuleva lapse vanem tasub ettemaksuna 108 eurot, see on 20 % vabariigis kehtivast alampalga määrast (Harku valla kooleelsete lasteasutuste muude kulude vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord § 2 lg 1);
 • kui kummagi vanema või üksikvanema elukoht 31. detsembri 2018 aasta seisuga ei olnud Harku vald, siis on kohatasu 20% alammäärast (2019. aastal 108 €);
 • kui ühe vanema elukoht oli 31. detsembri 2018 aasta seisuga Harku vald, siis on kohatasu 15% alammäärast (2019. aastal 81 € kuus);
 • kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht oli 31. detsembri 2018 a. seisuga Harku vald, siis on kohatasu 10% alammäärast (2019. aastal 54 €).

Ühe toidupäeva maksumus on 1.70

Kohatasust vabastamine

Tingimused:

 • vanem, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht asub Harku vallas;
 • kelle lapse rahvastikuregistrijärgne elukoht asub Harku vallas;
 • vanem esitab Harku Vallavalitsusele vormikohase taotluse.

Vanema poolt kaetava osa tasumisest vabastatakse:

 • paljulapseline pere (kolm või enam 0-16 aastast last, 19 aastast õppimise korral), kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht oli 31. detsembri 2018 a. seisuga Harku vald;
 • pere, kui ta on toimetulekutoetuse saaja;
 • pere, kelle eeskostel või hooldamisel on laps;
 • pere, kelle ühe kuu tulu pereliikme kohta kuue viimase kuu jooksul jääb alla Harku Vallavolikogu määrus nr 11 lisas kehtestatud toimetuleku piiri.

 

Alus: Harku valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord

Laste Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtt ja sealt väljaarvamise kord

 

Abi ja lisainfo vallamajast

Taotluste esitamise ning lasteaiakohtade jagamise kohta saab lisainfot Piret.Klooren@harku.ee valla haridusspetsialistilt Piret Kloorenilt e-posti aadressil või telefonil 606 3805.