Keskkonnateadlikkuse projekt „Harku lasteaia laste õppekäigud looduse tundmaõppimiseks“

 

 

2016/2017 õppeaastal mitmekesistame õppekasvatustegevust ja laiendame laste silmaringi Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatud projekti „Harku lasteaia laste õppekäigud looduse tundmaõppimiseks"  toel.  

Õppekäikudes osalevad 3-7 aastased lapsed. Viiel vanemal rühmal on võimalik tasuta õppekäigul käia kokku üheksal korral. Toetus katab nii transpordi kui ka looduskeskuse pedagoogi töötasu. Tegevused võimaldavad ning toetavad õppekava valdkonna "Mina ja keskkond" eesmärkide saavutamist.

Projekti üldeesmärgiks on Harku lasteaia laste keskkonnateadlikkuse tõus tänu aktiivsele ja mitmekesisele keskkonnaõppele. Läbi õppekäikude tõuseb laste huvi ja teadlikkus kodukoha looduse suhtes, suureneb õpetajate teadlikkus erinevatest aktiivõppemeetoditest loodushariduse valdkonnas ning see omakorda annab edaspidiseks ideid õppetegevuste paremaks planeerimiseks ja läbiviimiseks.

Külastame Muraste Looduskooli, Eesti Loodusmuuseumi, RMK Viimsi Looduskeskust ja Nõmme Looduskooli.

Tegevused algavad augustis 2016 ja lõppevad mais 2017.  

Õppekäikude eesmärkide, sisu ja ajakavaga saab tutvuda siin.