22.02.18

 

Lasteaia tegevuse seaduspärasuse osas teostab haldusjärelvalvet Haridus- ja Teadusministeerium 

tel 735 4076| mob 5687 6436
Põhja piirkond (Tallinn)
Harjumaa: Piret Hiisjärv, Piret.Hiisjarv@hm.ee, tel 56876436

Tuleohtusalast järelevalvet teostab asutustes Päästeameti Põhja päästekeskus.

Tervisekaitse nõuete täitmist asutuses kontrollib Terviseameti Põhja Talitus. Valdkonda reguleerivad õigusaktid on leitavad Terviseameti koduleheküljelt.

Lasteaia köögi toiduhügieeni ja toitlustamise üle teostab järelevalvet Veterinaar-ja Toiduamet (Harjumaa Veterinaarkeskus).