« Tagasi

Lapse toidupäeva maksumus

Alates 01.01.2019 on Harku Lasteaia lapse toidupäeva maksumus 1.70 (üks euro ja 70 eurosenti).

Alus:

lasteaia hoolekogu otsus ( hoolekogu koosoleku protokoll nr 1,12.11. 2018) ja direktori käskkiri 11.12.2018 nr 24-Ü