« Tagasi

Infokiri - piirangud pärast 26. aprilli ja 3. maid

Lasteaedade puhul vaadatakse soovitused üle järgmisel nädalal.

Tänase seisuga on nii:

Lasteaiad ja -hoiud
Lasteaeda ja -hoidu on endiselt soovitatav viia lapsi vaid vältimatu vajaduse korral. Lastele, kelle vanemal või hooldajal pole võimalik last koju jätta, tuleb võimaldada jätkuvalt lasteaias või -hoius käimine. Lasteaedade ja -hoidude tööd puudutavad soovitused vaadatakse üle järgmisel nädalal.

 

Huvitegevus- ja haridus, noorsootöö, täiendkoolitus- ja õpe
Välitingimustes
Alates 26. aprillist on välitingimustes huviharidus
 ja -tegevus, noorsootöö, täiendkoolitus ja -õpe lubatud, järgmistel tingimustel:

  • Rühmas on kuni 10 osalejat, nende seas juhendaja. 
  • Kui rühmi on rohkem kui üks, ei tohi nad omavahel kokku puutuda.

Siseruumides
Alates 3. maist tohib siseruumides 
huviharidus ja - tegevust, noorsootööd, täiendkoolitust ja -õpet läbi viia järgmistel tingimustel:

  • Järgida tuleb 2+2 reeglit: koos tohib tegevuses osaleda kuni kaks inimest ja teistega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. 
  • Rühmatreeningud ja muud rühmategevused ei ole lubatud.
  • Ruumi täituvus võib olla kuni 25%
  • Osalejad peavad kandma maske. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Nii sise- kui välistingimustes läbi viidavate tegevuste puhul ei kehti rühmapiirang kontaktõppesse lubatud sama klassi ja sama lasteaiarühma õpilastele ning koos liikuvatele perekondadele.

Samuti ei laiene piirang professionaalsetele sportlastele, koondise liikmetele ja kandidaatidele, meistri- ja esiliiga sportlastele, riigi sõjalise kaitse ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning puudega isikute tegevustele, sealhulgas sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamisele.

Piirangud ei kehti kvalifikatsiooni omandamist tõendava tähtajalise tunnistuse saamiseks vajalikule täienduskoolitusele ja sellega seotud eksamitele.