« Tagasi

Uuest aastast vabastatakse Harku valla lasterikkad pered lasteaia kohatasust ja langetatakse lasteaia kohatasu

Austatud lapsevanem!

 

Uuest aastast vabastatakse Harku valla lasterikkad pered lasteaia kohatasust ja langetatakse lasteaia kohatasu

Lasteaia kohatasu lapsevanema poolt kaetava osa suurus on seotud riikliku alampalgaga, moodustades sellest käesoleval aastal 15%. Senise korra asemel seatakse alates 1. jaanuarist 2018 aga lapsevanema osaluse määr sõltuvusse vanemate registreeritud elukohast.

Lasterikkad pered kohatasust priiks

Uuest aastast plaanib vald täielikult vabastada lasteaia kohatasust lasterikkad pered. Need on pered, kus kasvab kolm või enam last. Vabastus kehtib kuni lapse 16-aastaseks saamiseni ja lapse õppimise korral kuni tema 19-aastaseks saamiseni. See soodustus kehtib juhul, kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel 31.detsembri 2017 seisuga Harku vald.

Lasteaia kohatasu soodustus Harku valla elanikele

Lapsevanemate poolt kaetavaks lasteaia kohatasu suuruseks saab olema 10%. Selline kohatasu soodustus hakkab kehtima juhul, kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel 31.detsembri 2017 seisuga Harku vald. Kuna 2018. aasta alampalgamääraks on kokku lepitud 500 eurot, kujuneb uuest aastast plaanitava lasteaia kohatasu hinnaks vallaelanikest lapsevanematele 50 eurot kuus.

Oluline tähtaeg – 31. detsember

Tasuta lasteaiakoha taotlemiseks või kohatasu soodustuse saamiseks palume õigeaegselt üle vaadata ning vajadusel muuta registreeritud elukoht. Täpsem info avaldatakse Harku valla kodulehel www.harku.ee.

 

Rahulikku pühadeaega!

Kalle Palling

Harku Vallavolikogu esimeesAustatud lapsevanem!