Eesti keele tugiõpe

Me räägime eesti keeles.

Laulame ka.

See keel on ikka meeles.

Aitab luuleridu siduda ...

Keeleõppe tegevus toimub kord nädalas lastele, kelle emakeel ei ole eesti keel. Tundi alustame ühiste laulude ja riimisalmidega. Tegevuste sisu lähtub aastaajast, rahvakalendri tähtpäevadest ja loomulikult lapse igapäevast elu puudutavast sõnavarast. Kõikides tegevustes kasutame järelekordamist ja kõik püüavad eesti keelt rääkida, oluline osa on ka suurematel lastel, kes aitavad nooremaid. Kasutame õppimisel ka interaktiivset tahvlit, mille abil saame  erinevate veebi õppekeskkondade läbi kuulata, vaadata ja mängida õppemänge. Nooremad meie hulgast õpivad eestikeelseid sõnu ka piltraamatute abil. Tunni lõpetame mõne lauamängu või muu õppemänguga, mille kasutamise läbi areneb laste sõnavara.   

 

Tegevuskava 2019/20